O firme

Sme mladá, dynamicky sa rozvíjajúca firma, ale naše profesné korene siahajú do minulosti viac ako 15 rokov. Máme osobný prístup ku každému klientovi, jeho požiadavkám, či potrebám.

Orientujeme sa najmä na záhradnícke služby všetkého druhu…od návrhov, cez realizáciu, údržbu záhrad, spolu s odborným poradenstvom. V našich možnostiach sú aj výstavby drobných stavieb ako oplotenia, chodníky, zimné záhrady, záhradne domčeky, kompostoviská, odstavné plochy, oporné múry schody, vyvýšené záhony atd.

Tešíme sa na spoluprácu.