Ponuka

  • Realizácie a následná údržba predzáhradok, záhrad, parkov, atd.
  • Vysadba stromov
  • Zimná údržba zelene a prilahlých komunikácií
  • Zavlažovacie systémy, údržba, zazimovanie
  • Pokladanie trávnikových kobercov, príp. zakladanie trávniku sejbou
  • Projekcie záhrad
  • Odborné poradenstvo v danej problematike
  • Drobné záhradné stavby: záhradne domčeky, kompostoviská, odstavné plochy, oporné múry, schody, vyvýšené záhony atd.
  • Realizácia zimných záhrad: Pergoly, altánky, prístrešky, terasy